Opis projekta

Organ za skladištenje filca

vrsta je gotovih proizvoda korištenjem filca kao glavnog materijala, dovršenog tehničkim postupkom od netkanog materijala, pomoćnim materijalom od kože i platna.