Opis projekta

Cipele od filca

uključujući filc, uložak, papuče, cipele itd. Stil, veličina i boje mogu se prilagoditi.